The Social Network for meeting new people
 
 • Jordan P

  http://www.tagged.com/hi5/omegle

   

  1302 times

  BlueSparkling

  mahalin mulang ako, mamahali dn kita ng tunay

  June 23, 2009

   

  Male

  English

  Asian

  Catholic

  Bi